Dnes je sobota 20. 04. 2019, svátek má Marcela. |


icon Facebook | Vyhledávání na stránkách

Nacházíte se: O nás » Soukromí/Deklarace » Zásady nakládání s osobními údaji na webu

Zásady nakládání s osobními údaji na webu

 

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb ČASPV.

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb České asociace Sport pro všechny, z.s.., se sídlem Praha 5, Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5 - Stodůlky, 155 00  (dále jen ČASPV), která v tomto případě působí jako správce osobních údajů. ČASPV postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000  Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Od 25.5.2018 se budeme namísto zákona č. 101/2000 Sb. řídit při zpracování Vašich osobních údajů Nařízením Evropské unie č. 2016/679, obecným nařízením o zpracování osobních údajů.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Naše organizace nezpracovává osobní a další údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas.

Není-li v příslušné podmínkách služby určeno jinak, pak jsou obvykle tyto údaje využívány k těmto účelům:

* plnění uzavřené smlouvy, resp. poskytování příslušné služby, kterou prostřednictvím našich stránek využíváte, vč. evidence takovýchto uživatelů a smluvních vztahů

* ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb)

* statistickým účelům (v této souvislosti jsou ale Vaše údaje obvykle agregovány tak, že nelze určit Vaši totožnost)

* měření návštěvnosti našich stránek

* analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím

* organizování  soutěží, doručování výher a zpravodajství o takových soutěžích

* zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji

* zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů

*  pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů, prevenci deliktní činnosti apod.)

* v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení a to vč. tzv. remarketingu (cílené reklamě) a behaviorální reklamy. Za účelem behaviorální reklamy však vytváříme pouze jednoduché segmenty, nikoliv detailní profily uživatelů.

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy (vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek), pokud se jedná o využívání našich služeb, které jste začali cíleně užívat (do nichž jste se registrovali), oprávněné zájmy ČASPV (dané zájmem na ochraně našich práv, zpracováním ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, analýze Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním preferencím, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či osob, které zmiňujete ve svých púříspěvcích)  a plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení č. (EU) 2016/679),
vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů a předpisů regulujících reklamu (zejména zákon č. 40/1995 Sb.) ).

Zpracování pro některé účely přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení třetích osob e-mailem), může být založeno také na Vašem souhlasu. Upozorňujeme, že udělené souhlasy ke zpracování osobních údajů mohou být kdykoliv odvolány na níže uvedených kontaktech, případně také v nastavení jednotlivé služby. Tím není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme, jak dlouho a jaké jsou jejich zdroje?

Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli
našich služeb, mohou obvykle obsahovat Vaše jméno a příjmení, e-mail,
použité heslo, údaje zadané do těchto služeb a údaje o Vaší
aktivitě v rámci služeb. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým
způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů
(obvykle uložením informací o způsobu a době udělení souhlasu, vč. např.
Vaší IP adresy, ze které jste zaklikli příslušné políčko) a kdy jste jej odvolali.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro
naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení
uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními
předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje předávané ČASPV uživatelem
s jeho souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu; naše organizacet
však může i po odvolání souhlasu některá taková data zpracovávat, pokud
k tomu má jiný zákonný důvod (např. pro doložení skutečnosti, že jsme
údaje zpracovávali se souhlasem či pro možnost obrany proti právním
nárokům).

Údaje získané v rámci registrace a po dobu využívání registrované služby jsou obvykle ukládány po celou dobu registrace a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje, údaje o udělení/odvolání souhlasu a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh a logy aktivity v rámci účtu. Vždy si prosím podrobně prostudujte příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji. Pokud se jedná o dobu zpracování, pak není-li výslovně uvedena
v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, vycházíme při určení
přiměřenosti doby zpracování osobních údajů zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

- pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je
nutné dané údaje poskytnout

- zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají Vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete nebo údajů určených ke zveřejnění 

- pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku

- osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné obzvláště pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů)

- okud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem (či jiným zákonným zástupcem) či nás zvlášť kontaktujte

- pokud se budete přihlašovat do našich systémů prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy

- Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte, ani našim zaměstnancům

- sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel


- pokud budete mít pocit, že ze strany naší organizace nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve

- snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročístMartin Modl, 2009

Copyright © 2009 - 2019 | Česká asociace Sport pro všechny | spolek třetího tisíciletí

K provozování tohoto webu využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace.